Z okazji Dnia Górnika i Święta Patronki Górniczego Stanu – Świętej Barbary przekazuję wszystkim pracownikom i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Życzę wszystkim górnikom, aby w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych towarzyszyło im zawsze poczucie bezpieczeństwa i pewność dnia jutrzejszego.
 

Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”

Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba