Która gmina jest najlepsza do życia? Serwis Samorządowy PAP po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Nasza Gmina na IV miejscu w kategorii Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

W czwartek, 16 listopada Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Ranking opracowany został we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników pokazujących jakość życia we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska. Autorzy raportu przyjrzeli się też budżetom gmin, w tym wydatkom inwestycyjnym oraz jakości dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. W określaniu jakości życia wzięto tez pod uwagę poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.
- DOBRZE SIĘ U NAS ŻYJE! Miło mi poinformować, że w ogłoszonym właśnie Rankingu "Gmina Dobra do Życia" nasza Gmina Jerzmanowa zajęła IV miejsce w Polsce w kategorii Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie kategorie rankingu w województwie dolnośląskim jesteśmy na miejscu VI, a w kraju zajęliśmy 45 miejsce na 2477 gmin w Polsce. Jesteśmy Gminą Dobrą do Życia! - mówi wójt gminy Lesław Golba.


Raport Gmina Dobra do Życia 2023 oraz szczegółowe wyniku rankingu dostępne są do pobrania poniżej .