W lutym 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – edycja 2021.
W ramach tegorocznego naboru w programie „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” Gmina Jerzmanowa złożyła wniosek na zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Topolowej w miejscowości Jerzmanowa”. Wnioskowana kwota to 30 000 zł.
Przewidywany zakres projektu to usunięcie starych, nie nadających się do użytkowania elementów urządzeń zabawowych i zastąpienie ich nowymi oraz wykonanie nasadzeń zieleni na terenie placu. Całość zrealizowanych zadań wzbogaci miejscowość Jerzmanowa o przyjazne, nowoczesne miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W efekcie powstanie miejsce umożliwiające nie tylko wypoczynek, ale przede wszystkim rozwijanie aktywności dzieci i młodzieży.
Wyniki konkursu, w którym startują gminy z całego Dolnego Śląska powinny być znane w II kwartale roku, po podjęciu decyzji przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu dofinansowania.
Przypomnijmy, że w poprzednim roku w ramach ubiegłorocznej edycji konkursu Gmina Jerzmanowa pozyskała 29 877 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bądzów”.