Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza nabór do II Edycji Konkursu dla "Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP". 

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jerzmanowa do udziału w konkursie. Zgłoszenia do konkursu Koła dokonują samodzielnie poprzez przesyłanie pocztą elektroniczną na adres:konkurs.KGW@prezydent.pl w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku wypełnionej karty zgłoszeniowej i krótkiego materiału audiowizualnego promującego Koło.

Celem spełnienia wszystkich warunków przy przesyłaniu dokumentacji zgłoszeniowej proszę o zapoznanie się z Regulaminem (Regulamin Konkursu dla „Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” II edycja.) wraz z Załącznikiem nr 1 (KARTA ZGŁOSZENIOWA uczestnictwa w „Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” II edycja) i z Załącznikiem nr 2 (Harmonogram „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”).

Konkurs został zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę i jest  objęty Jej Honorowym Patronatem. Celem konkursu jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Etap wojewódzki zostanie zorganizowany w formule on-line. Etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. 

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.

W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem Biura Wydarzeń Krajowych KPRP w godz. 9.00–15.00; tel. 22 695 11 99.

Więcej informacji o „Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” na stronie: PREZYDENT.PL