Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Legnicy informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.