Minęło już 20 lat od kiedy podpisaliśmy umowę o współpracy między partnerską gminą Rietz-Neuendorf. Przez te lata zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów, których efektem jest zacieśnienie współpracy i budowanie przyjaznych relacji. Z tej okazji na zaproszenie Wójta Gminy Jerzmanowa Lesława Golby, 28 sierpnia przyjechała delegacja z Niemiec na czele z nowym burmistrzem Oliverem Radzio i byłym już burmistrzem Olafem Klempertem. Skromna uroczystość odbyła się w Pałacu w Bądzowie, podczas której nastąpiło uroczyste odnowienie deklaracji.

- 20 lat naszej współpracy to nie tylko piękny Jubileusz, to sukces mierzony w wymianie i wzajemnym ubogacaniu się społeczności, poznawaniu jej kultury i obyczajów. To czas wymiany poglądów i doświadczeń  oraz lepszego poznania się naszych mieszkańców. Począwszy od uczniów w ramach wymiany między szkołami, poprzez strażaków i zawody strażackie, a skończywszy na seniorach. Na dalsze lata życzymy sobie oraz społeczności Rietz-Neuedorf dalszej owocnej współpracy – mówił wójt gminy Jerzmanowa przekazując na ręce Burmistrza Radzio album ze wspólnymi wspomnieniami.