Kolejna edycja DARMOWYCH szczepień przeciwko HPV dla dziewcząt w wieku 14-18 lat w ramach „Gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie przeciw HPV na lata 2022-2023”.

Spotkanie informacyjne skierowane do rodziców i dziewcząt objętych Programem odbędzie się 21 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej o godz. 16.00.

Spotkanie poprowadzą specjaliści zatrudnieni w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, które jest wykonawcą Programu i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu Programów.