Powiat Głogowski informuje, że z uwagi na trwający stan epidemii utrzymuje wprowadzone działania, w celu eliminowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenieniem się choroby  COVID-19, w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie Powiatu Głogowskiego.