Jedną z form wsparcia jaką Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje dla sołectw i gmin uczestniczących w ramach programu regionalnego Odnowie Dolnośląskiej Wsi jest Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”. Celem konkursu jest wsparcie kreatywnego zaangażowania się mieszkańców miejscowości wiejskich, promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych oraz poprawa warunków życia na wsi.

Organizowane po raz XIV przedsięwzięcie prowadzone jest w II kategoriach:
1. „Najpiękniejsza Wieś”

2. „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”

Serdecznie zapraszamy Sołectwa formalnie uczestniczące w Odnowie Dolnośląskiej Wsi do zgłoszenia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich osiągnięć w zakresie działań związanych
z Odnową Wsi i rozwojem obszarów wiejskich.

Dokumentacja zgłoszeniowa do konkursu obejmuje:
- kartę Zgłoszenia do konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”;
- prezentację w programie PowerPoint;
- dokumentację zdjęciową zawierającą 10 fotografii w danej kategorii na nośniku elektronicznym;
- oświadczenie o prawach autorskich do zdjęć.
Wymagane dokumenty powinny być dostarczone przez Reprezentanta Wsi lub Lidera Grupy Odnowy Wsi w terminie do 24 sierpnia 2022 r. do Urzędu Gminy Jerzmanowa, pokój 104.

Warunkiem uczestnictwa sołectwa w konkursie jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego kompletnych dokumentów w tym wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

Pani Karolina Maneckatel. 71 776 97-36, adres e-mail: karolina.manecka@dolnyslask.pl

Pani Hanna Gierczak tel. 71 776 90-30, adres e-mail: hanna.gierczak@dolnyslask.pl

Ważne informacje znajdują się w regulaminie konkursu w linku poniżej: https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualn...

O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Warto zawalczyć o tytuł laureata w jesiennym rozstrzygnięciu wyników konkursu.