Gmina Jerzmanowa zamierza pozyskać środki zewnętrzne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Działanie 02.04 Innowacje w OZE) na montaż magazynów energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Forma wsparcia: granty
Poziom wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych
Przeznaczenie grantów: montaż magazynów energii na potrzeby źródeł OZE (już istniejących lub finansowanych z innych środków); magazyny energii bez stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Grantobiorcy: osoby fizyczne 

Deklaracje można składać do 21 czerwca 2024r. w Urzędzie Gminy Jerzmanowa ul. Lipowa 4, II p., pok. 304  w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie na adres: czystepowietrze@jerzmanowa.com.pl  (podpisany skan)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 76 837 36 19 

Deklaracje nie stanowią wniosku o dofinansowanie! Pozwolą jedynie określić zapotrzebowanie na montaż magazynów energii wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa.

Deklaracje dotyczą wyłącznie mieszkańców oraz magazynów energii budowanych na terenie Gminy Jerzmanowa.