Szanowni Mieszkańcy,

Informujmy, że od 1 września br. można już złożyć wniosek o stypendium edukacyjne Wójta Gminy Jerzmanowa.

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów i złożenie wniosku na odpowiednim formularzu do 20 września 2020 r.

Więcej informacji znajda Państwo pod poniższym linkiem

https://www.jerzmanowa.com.pl/dla-mieszkanca/edukacja/stypendia/kryteria-przyznawania-stypendiow-wojta-gminy-jerzmanowa-2