Ruszył Program "Czyste Powietrze" Plus. Od 15 lipca 2022 roku wystartowała nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”, który zakłada prefinansowanie inwestycji w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego mieszkalnego. 

"Czyste Powietrze Plus" to program, w którym jeszcze przed rozpoczęciem zadania będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50% maksymalnej kwoty dotacji. 

Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu "Czyste Powietrze", czyli dla osób uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania i jest dostępne tylko dla nowych Beneficjentów składających wniosek o dofinansowanie. Warunkiem wypłaty prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację, umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu. 

Wnioski o prefinansowanie zadania można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, lub w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą. 

Przypominamy, że na terenie Gminy Jerzmanowa działa punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze za pośrednictwem, którego można składać wnioski o dofinansowanie, gdzie udzielane są informacje dotyczące zasad Programu oraz udzielana jest pomoc przy wypełnianiu wniosku.  


 Punkt informacyjno-konsultacyjny:  
Urząd Gminy Jerzmanowa - ul. Lipowa 4,  
67-222 Jerzmanowa,  
II piętro, pok. 304,  
tel. 76 837 36 19