Od 30 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowy wzór Wniosku  świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz nowa Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

Wnioski należy składać  na obecnie obowiązujących wzorach .