Uroczyste zaprzysiężenie Anny Obolewicz, nowo wybranej Wójt Gminy Jerzmanowa odbyło się 7 maja 2024 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa.

Nowo wybrana Wójt złożyła ślubowanie zgodnie z Art. 29a. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Pani Wójt złożyła serdeczne podziękowania, ustępującemu Wójtowi Gminy Panu Lesławowi Golbie za 13 lat pracy na rzecz rozwoju naszej Gminy.

Uroczystą przysięgę złożyło również czternastu Radnych Gminy Jerzmanowa kadencji 2024-2029:

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Wojciechowski Marcin – Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa

Dąbrówny Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa

Bury Marzena

Chałubińska Angelika

Cyran Wioletta

Hawrot Andrzej

Jankowska Mirosława

Jaworek Paweł

Kalinowska Marianna

Kozłowska Sylwia

Przewoźnik Piotr

Taśmiński Maciej

Tomyślak Ewelina

Zachmyc Zenobiusz.