"Od stycznia br. Golowice są sołectwem, a od 25 marca mają Sołtysa - Panią Martę Jaworek oraz Radę Sołecką. Na wczorajszej sesji Rady Gminy pogratulowałem jej otrzymanego zaufania mieszkańców życząc zdrowia i pomyślnej realizacji zadań na rzecz wspólnoty mieszkańców Golowic."


Wójt Gminy Jerzmanowa 

Lesław Golba