Gmina Jerzmanowa podobnie jak wiele innych gmin znalazła się na dolnośląskiej liście beneficjentów pierwszego naboru wniosków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. W sumie otrzymamy 9,5 mln zł na dwa zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych. Pierwsze pn. Przebudowa dróg gminnych w Łagoszowie Małym wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” będzie dofinansowane w kwocie 5 mln 700 tys. zł, a drugie pn. „Przebudowa ulicy Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych w cieku Sępolna w miejscowości Jaczów” w kwocie 3 mln 800 tys. zł.

- Dążymy do ciągłego rozwoju naszej gminy, gdzie infrastruktura drogowa stanowi jeden z priorytetów działań inwestycyjnych. Dowodem tego są wykonane inwestycje i środki finansowe pozyskane na drogi w ostatnich latach w wysokości ponad 11 mln zł, jak również te ostatnie dzisiejsze z Polskiego Ładu w wysokości 9,5 mln zł. Myślę, że nasze starania podobnie jak innych gmin mają duże wsparcie ze strony Posła Wojciecha Zubowskiego, któremu mocno leży na sercu rozwój regionu.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba