W dniach 16-18.12.2019r. w siedzibie Gminy Jerzmanowa odbyły się pierwsze szkolenia z kompetencji cyfrowych. Spotkaniu towarzyszyło duże zainteresowanie i miła atmosfera sprzyjająca realizowanemu programowi. 

Uczestnicy po ukończeniu szkoleń otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje cyfrowe.
Duże zadowolenie uczestników z pewnością będzie zachętą dla kolejnych rekrutowanych osób.

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH do zapisywania się na wybrane tematy, które będą realizowane do 15 kwietnia 2020. Ilość miejsc ograniczona, a o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń (150 osób). 

Bądź E-AKTYWNA(Y) Dołącz Do Nas !