Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że w związku z naborem, który ruszył w piątek 15 maja 2020 r. na dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego wspomagającego zdalne nauczanie gmina Jerzmanowa otrzymała dofinansowanie na zakup kolejnej partii sprzętu komputerowego.

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Tym razem program dotyczy wyłącznie gmin i jest ściśle powiązany z wskaźnikiem wielodzietności na ich terenie. Miło nam poinformować, że po uzyskaniu 56 950 zł w kwietniu br, Gmina Jerzmanowa znalazła się w czwartek 21 maja 2020 r. na liście grantobiorców z przyznanym grantem
w wysokości 34 999,92 zł.

Projekt pn. „Zdalna szkoła +” w Gminie Jerzmanowa współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.