MAGAZYNY ENERGII – WSTĘPNE DEKLARACJE

Termin składania deklaracji przedłużony do 4 lipca 2024 r.

Gmina Jerzmanowa zamierza pozyskać środki zewnętrzne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Działanie 02.04 Innowacje w OZE) na montaż magazynów energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Forma wsparcia: granty

Poziom wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych

Przeznaczenie grantów: montaż magazynów energii na potrzeby źródeł OZE (już istniejących lub finansowanych z innych środków); magazyny energii bez stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Grantobiorcy: osoby fizyczne

w Urzędzie Gminy Jerzmanowa ul. Lipowa 4, w godzinach pracy urzędu

lub

elektronicznie na adres: czystepowietrze@jerzmanowa.com.pl(podpisany skan)

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 76 837 36 19 lub II p., pok. 304

Deklaracje nie stanowią wniosku o dofinansowanie! Pozwolą jedynie określić zapotrzebowanie na montaż magazynów energii wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa.

Deklaracje dotyczą wyłącznie mieszkańców oraz magazynów energii budowanych na terenie Gminy Jerzmanowa.