Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej zawiadamia, że w dniu 03.08.2022 (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do odbiorców. Przerwa spowodowana jest awarią rurociągu tranzytowego DN 225 przepompowni wody w Jakubowie. 

Przewidywany termin usunięcia awarii do godziny 17:00.

  Brak zasilania wody pitnej dotyczy miejscowości:
- Maniów, Jerzmanowa, Łagoszów Mały, Kurowice, Modła, Jaczów.