Przypominamy, że w Urzędzie Gminy działa PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu pok. 304 II piętro.

Zapraszamy !