OD 8 LIPCA RUSZA REJESTRACJA PACJENTÓW:

 REJESTRACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE CODZIENNIE

 W DNI ROBOCZE  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  

W GODZINACH 10:00-12:00


Zapraszamy do rejestracji pod numerem telefonu:  76 746 08 45

CO NOWEGO?
-  z gwarantowanych świadczeń w zakresie rehabilitacji mogą również skorzystać mieszkańcy gminy z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym BEZ LIMITU WIEKU  (w tym dzieci ),

- w trakcie realizacji usług dopuszcza się przyjęcie - bez stosowania kryterium wieku oraz poza kolejnością zgłoszeń, do 5 pacjentów po wypadku lub ciężkiej chorobie – decydować o tym będzie fizjoterapeuta po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną,

- jest możliwość świadczenia prywatnych usług rehabilitacyjnych przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych !


Co jest potrzebne ?
- skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania wystawione przez lekarza prowadzącego wyłącznie prywatną działalność leczniczą),

- złożenie potwierdzenia zamieszkiwania na terenie Gminy Jerzmanowa w postaci kserokopii pierwszej strony PIT z podanym adresem zamieszkania na terenie Gminy Jerzmanowa,

- okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego wiek lub posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.  


 Co zawiera pakiet rehabilitacyjny ?
- konsultację z fizjoterapeutą, dopasowanie indywidualnego zestawu zabiegów z zakresu świadczeń gwarantowanych, 

- indywidualny plan rehabilitacyjny - długość cyklu będzie dobrana przez fizjoterapeutę w zależności od stanu zdrowia pacjenta,

- w zależności od stanu zdrowia pacjenta minimalnie 3 i maksymalnie 5 zabiegów każdego dnia cyklu.