Informujemy,  że Gmina Jerzmanowa sporządza dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Świerkowa w Jerzmanowej”.

Plan Zagospodarowania Terenu jest dostępny w siedzibie UG pok. 303.