Wójt Gminy Jerzmanowa wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące opracowania „Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego Budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.

Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie, ul. Główna 1 o godz. 15.00.

Materiały do wglądu dostępne są na stronie internetowej: www.dk12-glogow.pl