26 kwietnia zakończony został obiór świetlicy z kręgielnią w Jerzmanowej. Tym samym dobiegła końca największa inwestycja w historii gminy. Cegły, kamienie, metalowe elementy konstrukcyjne, stare drewniane belki obecnością i wyglądem przywodzą na myśl zamierzchłą przeszłość. 


W odbiorze uczestniczyli: Wójt Gminy Lesław Golba, pracownicy urzędu, przewodniczący Rady Gminy, inspektorzy nadzoru budowlanego, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, radni, sołtys Jerzmanowej wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej oraz wykonawca robót firma Budrem w osobach prezesów i kierownika budowy.


- To nasza największa inwestycja, którą dotychczas wykonywaliśmy – powiedział Prezes Budremu Marcin Krotla. 


Fundamenty i mury zostały wzniesione z kamienia granitowego, frezy i gzymsy z nietynkowanej cegły. Te wszystkie zachowane elementy pieczołowicie odrestaurowane swoimi kolorami i pozostawianą fakturą, kojarzą się z bajkową przeszłością. Ponad 130 letnie belki w części starej stodoły, na których widać upływający czas przywodzą na myśl ciepło i bezpieczeństwo. W oborze natomiast widać ducha postępu - ściany przywołujące dawne przeznaczenie otulone barwami narodowymi w nowoczesnym wydaniu. Meble, kanapy i oczywiście dwa pełnowymiarowe tory do gry w kręgle dla dorosłych i dwa tory dla dzieci robią wrażenie, że aż trzeba powiedzieć: TU JEST PIĘKNIE! 


Warto przypomnieć, że droga do realizacji tej inwestycji nie była wcale łatwa. W 2017 roku wniosek Gminy Jerzmanowa o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej, w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie został pozytywnie oceniony. Dopiero we wrześniu 2018 roku po odwołaniu się gminy  została przyznana dotacja w kwocie blisko 4 mln złotych. Wtedy też zwarzywszy na ochronę konserwatorką została podjęta przez władze gminy trudna decyzja o przebudowie starych, popadających w ruinę budynków na świetlicę i kręgielnię. 


- Nie byłoby możliwe wykonanie tego zadania bez umiejętności głównego wykonawcy w doborze odpowiednich podwykonawców i firm, które z nim współpracują. Jedynie ci, którzy tutaj nie przyjdą i nie zobaczą zarówno tych pomieszczeń głównych, ale również serca w postaci maszynowni na poddaszu czy chociażby tych zapleczy, mogą być malkontentami i mówić, że kilkanaście milionów złotych  wydanych na tę inwestycję , nie powinny być wydane. Jestem zupełnie innego zdania ! I mam nadzieję, że większość mieszkańców ma podobne zdanie. Kiedy już będzie można skorzystać z tych obiektów, każdy doceni ten trud i pracę, którą włożyliśmy jako inwestor razem z moimi współpracownikami. Nie robimy tych inwestycji dla siebie tu i teraz – robimy je dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków. I jestem przekonany, że w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” mamy ogromne szanse na wygraną! Dziękuję wykonawcy, podwykonawcom, wszystkim inżynierom, inspektorom nadzoru, kierownikom referatów UG Jerzmanowa i każdemu pracownikowi budowlanemu za to, że dziś jesteśmy w tym miejscu i możemy podpisać protokół odbioru. – powiedział Wójt Lesław Golba.