W III-ciej serii bezpłatnych szkoleń  programu "E-aktywni mieszkańcy gminy Jerzmanowa" skorzystali kolejni zainteresowani rozwojem swoich praktycznych umiejętności cyfrowych.
Tym razem w grupie porannej od g. 8.30 do 12.30 uczestnicy omawiali temat "Moje finanse i transakcje w sieci" natomiast w g. 15.30 do 19.30 "Tworzę własną stronę internetową- blog".

Obie grupy z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem śledziły przekaz wiedzy przygotowany przez prowadzącego. Padło wiele pytań i zarazem wiele odpowiedzi, które trafnie i wyczerpująco uzupełniały wiedzę cyfrową biorących udział w szkoleniu.

Przerwy w zajęciach były okazją do lepszego poznania się szkolonych osób i przy tym wymiany zdań w zakresie pojęć poruszanych podczas tych EFEKTYWNIE CYFROWYCH zajęć.

Po trzech dniach WSZYSCY uczestnicy stali się szczęśliwymi posiadaczami CERTYFIKATÓW będących potwierdzeniem przebytej drogi szkoleń w wybranych tematach "E-aktywni gminy Jerzmanowa".


Bądźmy na czasie, dołącz do grup szkoleniowych, REKRUTACJA TRWA
(nr tel. 76 836 55 40, Urząd Gminy Jerzmanowa, pok.104).


Już w lutym (5,6,7 oraz 19,20,21) SERDECZNIE ZAPRASZAMY na kolejną IV-tą serię szkoleń.