W dniu wczorajszym została podpisana umowa na zadanie pn. „Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową mostków na cieku Sępolno w miejscowości Jaczów”. Wykonawcą inwestycji będzie firma RADOXIM z Grębocic, która wygrała przetarg i zgodnie z umową w 20 miesięcy ma przebudować 11 mostków i część ul. Głównej w zakresie chodników wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Gmina Jerzmanowa pozyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 3 mln 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, które pozwoliło na realizację tego bardzo ważnego zadania.

- Cieszę się, że mogłem wczoraj podpisać tę umowę. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden wykonawca i istniało poważne zagrożenie, że możemy po pierwsze stracić duże pieniądze z Polskiego Ładu wskutek braku wykonawcy i nie podpisania umowy, a po drugie że nie będziemy mogli zrealizować jakże ważnego zadania inwestycyjnego dysponując ekspertyzami mostków, które jednoznacznie wskazują na ich bardzo zły stan techniczny. Cieszę się także z faktu, że wykonawcą będzie firma lokalna i sprawdzona. Firma, która przed kilkoma laty wykonywała nam inwestycje w Jaczowie, w tym remont dwóch mostków.