To już VII seria, a zarazem finalna szkolenia E-aktywnych przeprowadzona w dniach 18, 19, 20 maja 2020 r.

W zaciszu domowym w godzinach popołudniowych zainteresowani szkoleniem E-AKTYWNI, przeszli cykl 3 dniowych zdalnych spotkań online. Od momentu zalogowania na platformie zoom byli pod opieką Instruktora. Uczestnicy podjęli szkolenie w istotnym i praktycznym dla siebie temacie "Moje finanse i transakcje w sieci"

Zdalny kontakt umożliwił omawianie tematyki materiału szkoleniowego, a był to między innymi sposób komunikacji z urzędem przez platformę www.epuap.gov.pl oraz www.obywatel.gov.pl.

Umiejętność wykorzystania możliwości załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem, co pozwala wnioskować, że oczekiwania osób biorących udział w szkoleniu zostały spełnione.  Zakończone szkolenie jest potwierdzone CERTYFIKATEM.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,
Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.