W ramach programu regionalnego „ Odnowa Wsi Dolnośląskiej” odbyły się warsztaty planistyczne dla Grup Odnowy Wsi Bądzów, Kurów Mały i Smardzów.

Sołeckie miejscowości Bądzów, Kurów Mały i Smardzów, reprezentowane przez Liderów, Sołtysów i Mieszkańców biorą udział w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Wsi. W minionych dniach września przy współpracy z Moderatorami Odnowy Wsi odbyły się „warsztaty strategiczne”, które miały miejsce w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Bądzowie.  

Prawdziwość i aktualność hasła promocyjnego Gminy Jerzmanowa „Gmina gościnna dla rozwoju”, dało się odczuć podczas tworzenia dokumentu strategii w atmosferze gościnności Sołectwa Bądzów.  Zwieńczeniem pracy grup wiejskich będzie opracowana strategia rozwoju wsi zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Nadrzędnym celem powstania jej jest kształtowanie stabilnego rozwoju sołectwa oraz zapewnienie odpowiednich warunków życia mieszkańcom. 

Nowa wizja rozwoju Sołectw będzie przyświecać hierarchicznej strukturze celów oraz odpowiadającej jej zadaniom w formie projektów i przedsięwzięć służących do ich realizacji w programie krótkoterminowym oraz długoterminowym. Wszystko to ma na celu dbałość o wizerunek, infrastrukturę techniczną, społeczną dla uwydatnienia walorów, estetyczności i atrakcyjności Sołectw w trosce o ich mieszkańców.