Informujemy, że od 1 do 30 września w Urzędzie Gminy Jerzmanowa można składać wnioski
o przyznanie stypendium edukacyjnego Wójta Gminy Jerzmanowa dla uczniów i studentów za rok szkolny 2020/2021.

Nowe wzory wniosków można pobrać z poniższego linka:

https://www.jerzmanowa.com.pl/dla-mieszkanca/edukacja/stypendia