Sesja absolutoryjna to obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym.

Wójt Gminy przedstawiła szczegółową prezentację Raportu o Stanie Gminy Jerzmanowa za rok 2023 r. nawiązując do przyszłości gminy i jej możliwości rozwojowych.

Jest .to szczególna okoliczność gdyż Pani Wójt objęła stanowisko w maju tego roku, nie realizując zeszłorocznego budżetu, ale w swoim przemówieniu podkreśliła, że zadania rozpoczęte w roku 2023 będą miały ogromny wpływ na realizację kolejnych zadań w tym i następnym roku 2025.