W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Jerzmanowa zapraszam wszystkich chętnych do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia specjalistycznych usług i świadczeń medycznych dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa.

Gmina Jerzmanowa w bieżącym roku oddaje do użytkowania nowo wybudowany obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jerzmanowej. W chwili obecnej trwają prace związane z wyposażeniem tego obiektu w meble, urządzenia i sprzęt medyczny.

Budynek ośrodka zdrowia dysponuje gabinetami: stomatologicznym, ginekologicznym, pediatrycznym, dwoma lekarskimi gabinetami konsultacyjnymi (w tym gabinet lekarza pierwszego kontaktu), gabinetem położnej, gabinetem zabiegowym, salą gimnastyczną, dwoma gabinetami do prowadzenia rehabilitacji zdrowotnej.

Przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy, serdecznie zapraszam na spotkanie w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w celu wypracowania szczegółów porozumienia oraz zapoznania się z obiektem ośrodka zdrowia.

Informacje w zakresie nawiązania współpracy można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa pod nr tel. 76 836 55 33 u Sekretarza Gminy p. Waldemara Szpilewicza.

Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba