W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jerzmanowa oraz pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowa, urząd będzie działał w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięty dla dostępu interesantów od dnia 5 października do odwołania.

Mieszkańcy Gminy mają możliwość załatwienia spraw:

  1. Telefonicznie, pod numerem 76 831 21 21,
  2. Drogą elektroniczną,
  3. Poprzez platformę ePUAP: /xo4868ilgy/skrytka,
  4. Za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

W przedsionku budynku urzędu oraz na stronie internetowej urzędu udostępnia się wszelkie obowiązujące wzory druków oraz wniosków. 

Interesanci, którzy przybyli do urzędu w celu pozostawienia pisemnego wniosku, pozostawiają wniosek poprzez wrzucenie do urny ustawionej w przedsionku budynku urzędu.

W przypadku zaistnienia konieczności osobistego pilnego załatwienia sprawy w urzędzie, przyjęcia interesantów odbywać się będą w sali obrad, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania.