Zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2024 r. o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się I sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu wójtowi.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Wybór przewodniczącego rady gminy.
 5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
 6. Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzmanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jerzmanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Jerzmanowa do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzmanowa.
Wójt Gminy    
Lesław Golba  


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.