Zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa, zwołana na wniosek Wójta Gminy z dnia 7 czerwca 2022 r.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2022 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa na lata 2022-2033.
  5. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady

Tadeusz KozakowskiProjekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.