Zawiadamiam, że w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa odbędzie się nadzwyczajna LXXVI sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
  4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.