Zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) oraz klauzulą rozpatrzenia projektu czasowej organizacji ruchu nr: 8/23 z dnia 22.03.2023 r . dla zadania pn. „Przebudowa mostów ul. Głównej w Jaczowie informujemy, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniu 05.12.2023 od godz. 7:00. Wprowadzone oznakowanie dotyczy zamknięcia całego pasa drogi Gminnej (ul. Szkolna) na potrzeby przebudowy mostu w ciągu ul. Szkolnej nad Strumieniem Sępolna wraz z całościowym zamknięciem pobocza.