Zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2021 r. o godzinie 14:30 w Stodole Kultury w Jerzmanowej odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wystąpienie Wójta Gminy Jerzmanowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”.
7.1. Odczytanie wniosku.
7.2. Prezentacja sylwetek.
7.3. Debata.
7.4. Głosowanie nad uchwałą.
8.  Wręczenie Aktów Nadania „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”.
9.  Wręczenie statuetek „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz KozakowskiProjekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.