Zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2020 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Jerzmanowa, zwołana na wniosek Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/140/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na 2020 rok.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.