Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2020 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowa, zwołana na wniosek Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 23 marca 2020 r.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2020 r.
  4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.