Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 r. o godzinie 14:30 odbędzie się zdalna, nadzwyczajna XXVI sesja Rady Gminy Jerzmanowa, zwołana na wniosek Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 20 maja 2020 r.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaczowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/127/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola Gminnego w Jaczowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLV/305/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowa.
  7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.