Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 14:30 odbędzie się zdalna, XXXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa. .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Jerzmanowa na 2021 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz KozakowskiProjekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.