Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 14:30 odbędzie się zdalna, XXXIX sesja Rady Gminy Jerzmanowa zwołana na wniosek Wójta Gminy z dnia 1 czerwca 2021 r.

 Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/251/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jerzmanowej.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz KozakowskiProjekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.