Gmina Jerzmanowa informuje, że w miesiącu listopadzie nastąpi zmiana platformy zakupowej obsługującej zamówienia publiczne. Wszystkie postępowania przetargowe powyżej ustawowego progu 130 tys. zł netto będą publikowane na nowej platformie.

Nowy adres platformy zakupowej Gminy Jerzmanowa to:

https://platformazakupowa.pl/pn/jerzmanowa

W chwili obecnej trwają prace wdrożeniowe nowego systemu zakupowego.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych postępowaniu zakupowym przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.