Obraz przedstawiający Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

ul. Głogowska 19, 67 – 222 Jerzmanowa
tel./fax 76 831 21 24

Strona www: www.szkola.jerzmanowa.com.pl
e–mail: sp.jerzmanowa@wp.pl

Dyrektor szkoły: mgr Mariola Tuz.
Wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Greczyńska-Witkowicz.
Sekretarz szkoły: Mariola Pudłowska.

Czas pracy:
Sekretariat: 7.15 – 15.15
Księgowość: 7.15 – 15.15
Świetlica: 6.30 – 7.45, 11.40 – 16.00