Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław  ogłasza III PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ.

Przedmiotem dzierżawy jest:

I. Nieruchomość mieszana , niezabudowana położona w:
Obręb Łagoszów Mały, gmina Jerzmanowa, powiat głogowski, województwo dolnośląskie dz. 18/2, 18/6, 18/10 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 9,7700 ha (użytki rolne 9,6000 ha).