Gmina Jerzmanowa informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dopuszcza się składanie ofert na usługi finansowe związane z emisją i obrotem obligacjami komunalnymi w formie elektronicznej na adres: sekretariat@jerzmanowa.com.pl