Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego”.