Informacja komisji o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Żłobka Gminnego w Jaczowie.