Informacja komisji o prowadzonym naborze na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Jaczowie.